Streetball Bełchatów 2022

Bełchatów, Powiat Bełchatowski, Lódzkie, Poland

Saturday, June 25, 2022

Overview

Overview

REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI 3X3
„STREETBALL BEŁCHATÓW 2022”
(Bełchatów, 25 czerwca 2022 r.)

1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy " STREETBALL BEŁCHATÓW 2022” jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Bełchatowie. Współorganizatorem jest Miasto Bełchatów oraz Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie.

2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL
Turniej rozgrywany jest pod nazwą „STREETBALL BEŁCHATÓW 2022”. Celem imprezy jest popularyzacja koszykówki młodzieżowej oraz wyłonienie najlepszych zespołów turnieju w kategoriach U15 i U17.

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGEGRANIA TURNIEJU
Turniej " STREETBALL BEŁCHATÓW 2022” odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 r.
w Bełchatowie w pobliżu sceny znajdującej się za budynkiem PGE Gigantów Mocy przy Placu Narutowicza. W razie złych warunków atmosferycznych Organizator może przenieść miejsce zawodów do innego obiektu sportowego, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turniej "STREETBALL BEŁCHATÓW 2022” będzie się odbywał w następujących kategoriach:

* U-15 Kobiet (dla zawodniczek w rocznikach 2007 i młodszych),
* U-15 Mężczyzn (dla zawodników w rocznikach 2007 i młodszych),
* U-17 Kobiet (dla zawodniczek w rocznikach 2005 i młodszych),
* U-17 Mężczyzn (dla zawodników w rocznikach 2005 i młodszych).


5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA

a) Do turnieju może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy utworzą drużynę 3 lub
4-osobową;
b) Zgłoszenia do turnieju należy dokonywać najpóźniej do 22 czerwca 2022 r. do godz. 23.59;
c) Kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) należy wysłać na adres: muks_belchatow@wp.pl do 22 czerwca 2022 r. do godz. 23.59;
d) Informacja o weryfikacji zespołów będzie podawana każdorazowo w formie e-mail przesyłana do drużyn 23 czerwca 2022 r. przed turniejem;
e) Każdy zawodnik musi posiadać konto na platformie play.fiba3x3.com (najpóźniej na
7 dni przed turniejem);
f) UWAGA! Weryfikacja zgłoszeń będzie odbywać się przed turniejem w biurze zawodów turnieju 30 minut przed rozpoczęciem turnieju;
g) Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
h) Ostatecznym potwierdzeniem pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji będzie nadesłanie e-maila (do muks_belchatow@wp.pl) przez zespół (karta zgłoszeniowa)
oraz dostarczenie do Organizatora przed turniejem (30 minut przed rozpoczęciem). Klauzulę Informacyjną (załącznik nr 2) oraz Zgodę Rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 3) przez wszystkich zawodników. Zespół zgłasza skład
w liczbie 3 (trzech) lub 4 (czterech) zawodników;
i) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku, kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa;
j) Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości/legitymacji szkolnych lub paszportów w przypadku osób niepełnoletnich;
k) Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłosi się minimum 5 zespołów.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek dla każdej kategorii będzie opracowywany osobno przez Organizatorów po zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci e-maila (komunikatu) do 24 czerwca 2022 roku przed rozpoczęciem danego turnieju tj.:
- rywalizacja w dwóch grupach (3+3);
- zwycięscy grup awansują bezpośrednio do półfinałów;
- zespoły z miejsc 2-3 zagrają w barażach o awans do półfinałów (2A – 3B i 3A – 2B);
- półfinały;
- finał i mecz o III miejsce.

7. PRZEPISY I ZASADY GRY
Mecze w ramach turnieju „STREETBALL BEŁCHATÓW 2022” rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3x3 FIBA;
Mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami dla rozgrywek 3x3 w rozmiarze 6 dla każdej kategorii rozgrywek zgodnie z przepisami 3x3 FIBA;
Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA podejmuje sędzia zawodów;
Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej; W sprawach nie objętych przepisami gry 3x3 FIBA, decyzje podejmuje organizator turniej.

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE
Ustala się następujące sankcje za naruszenia w zakresie dyscypliny wynikającej z przebiegu meczu:
a) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
b) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje organizator turnieju),
c) zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z danego turnieju,
d) udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po weryfikacji zawodników polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub udział zawodnika w dwóch zespołach, skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego turnieju, z jednoczesną weryfikacją spotkań tego zespołu jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego,
e) w przypadku, kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego turnieju zawodnicy (-czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu turniejów,a zawodnicy (-czki) nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego zespołu,
f) pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani dyskwalifikacją:
• za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych;
• za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających
i psychotropowych,
• za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
• za zaśmiecanie terenu imprezy,
• za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju (w skład infrastruktury wchodzą wszystkie elementy wyposażenia turnieju, które zostały dostarczone przez organizatora i są jego własnością).
• Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy (Teren imprezy to obszar wyznaczony przez organizatora za pomocą dostępnych w tym zakresie znaczników - barierki, bandy reklamowe oraz inne nośniki reklamodawców i sponsorów).
NAGRODY
* U15 Mężczyzn za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;
* U15 Kobiet za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;
* U17 Mężczyzn za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;
* U17 Kobiet za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;
Pula nagród rzeczowych to 7200 zł
I miejsce: voucher na kwotę 800,00 złotych
II miejsce: voucher na kwotę 600,00 złotych
III miejsce: voucher na kwotę 400,00 złotych

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu na potrzeby sprawnej i płynnej organizacji pod warunkiem poinformowania wszystkich legalnie zgłoszonych uczestników imprezy.

INFO STRONA: http://mcs.belchatow.pl/w-ostatni-weekend-czerwca-rozegrany-zostanie-turniej-koszykowki-ulicznej-3x3-streetball-belchatow-2022/

WYDARZENIE STRONA: http://mcs.belchatow.pl/events/turniej-koszykowki-ulicznej-3x3-streetball-belchatow-2022/
WYDARZENIE FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/761696381878419/?active_tab=discussion

Info

Info
Court types2 plastic tiles courts
Teams in event23
DateJun 25, 2022
LocationBełchatów, Powiat Bełchatowski, Lódzkie, Poland
AddressPlac Narutowicza 1A

Streetball Bełchatów

Organizer since

2022-05-09

Organized events

2

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more