3x3 Central Europe Tour 2018 - Final Chance 3x3 Tour Prague

Praha, Hlavní město Praha, Czechia

Saturday, July 21, 2018 - Sunday, July 22, 2018

Overview

Overview

Družstva zašlou velikosti dresů pro hráče (S, M, L, XL, XXL, XXXL) na adresu 3x3@cbf.cz
Dresy dostanou družstva jen jednou a musí je použít na všechny turnaje Tour ČBF 3x3 - 2018
Podrobné podmínky pro turnaje jsou v Rozpisu soutěže na webu cbf.cz, sekce ČBF 3x3, http://3x3.cbf.cz/

Finálového turnaje (Praha 21. a 22.7. 2018) se mohou zúčastnit jen kvalifikovaná Družstva!
Vítěz finálového turnaje postupuje na FIBA 3x3 Word Tour 2018 Praha (4. 8. 2018 a 5. 8. 2018).

Startovné nehradí družstva kategorie U18. Tato družstva neobdrží zdarma dresy. Družstva v kategorii mužů a žen hradí startovné ve výši 500,-- Kč, t.j.. 20 €. Startovné s hradí prostřednictvím platební brány - odkaz: https://3x3.tvcom.cz/Account/Login.aspx

V případě přihlášení se na turnaj a neodhlášení se před konečným termínem podání přihlášek, nebude startovné vráceno!

Prezence zahajuje v 9,30 hodin a končí v 10,30 hodin. Soutěž zahajuje v 11,00 hodin.

Peněžní ceny pro Družstva na jednotlivých Turnajích:
Vítězné Družstvo mužů - 10 000,-- Kč 400 €
Družstvo na druhém místě mužů a žen - 5 000,-- Kč 200 €
Družstvo na třetím místě mužů a žen - 2 500,-- Kč 100 €
Peněžní ceny pro Družstva na Finálovém turnaji tour:
Vítězné Družstvo mužů - 125 000,-- Kč 5 000 €
Družstvo na druhém místě mužů - 75 000,-- Kč 3 000 €
Družstvo na třetím místě mužů - 25 000,-- Kč 1 000 €
Vítěz soutěže získaných bodů za umístění v celé tour pro muže - 25 000,-- Kč 1 000 €
Vítězné Družstvo žen - 30 000,-- Kč 1 200 €
Družstvo na druhém místě žen - 20 000,-- Kč 800 €
Družstvo na třetím místě žen - 10 000,-- Kč 400 €

Peněžní ceny pro Hráče (dospělí) na jednotlivých Turnajích:
Smečování – muži (vítěz soutěže) - 2 000,-- Kč 80 €
Střelba za obloukem – ženy a muži (vítěz soutěže) - 2 000,-- Kč 80 €
Střelba trestných hodů - ženy (vítěz soutěže) - 2 000,-- Kč 80 €
Peněžní ceny pro Hráče (dospělí) na Finálovém turnaji tour:
Smečování – muži (vítěz soutěže) - 5 000,-- Kč 200 €
Střelba za obloukem - ženy a muži (vítěz soutěže) - 5 000,-- Kč 200 €
Střelba trestných hodů - ženy (vítěz soutěže) - 5 000,-- Kč 200 €


Cooperatives send the sizes of jerseys for the players (S, M, L, XL, XXL, XXXL) to address 3x3@cbf.cz Jerseys get teams only once and must apply to all of the Czech Basketball Federation tournament Tour 3x3 - 2017.
Detailed conditions for the tournament are in the bill contest on the Web cbf.cz, 3x3 Section of the Czech Basketball Federation, http://3x3.cbf.cz/

Only Qualified Teams can participate in the final tournament (Prague 21 and 22 July 2018)!
The winner of the final tournament proceeds to FIBA 3x3 Word Tour 2018 Prague (August 4, 2018 and August 5, 2018).
The starting fee is not paid by the U18 team. These teams will not receive free jerseys. Teams in the men and women category pay a starting fee of 500, - CZK, ie 20 €. Entry fee is paid via the payment gateway - link: https://3x3.tvcom.cz/Account/Login.aspx

In the event of a tournament and non-opt-in, the starting fee will not be refunded before the final round of submission!

The registration begins at 9.30 pm and ends at 10.30 pm. Competition starts at 11.00 hours.

Cash prizes for the teams in each tournament:
The winning teams of men - 10 000,-- Kč 400 €
Team in the second place men - 5 000,-- Kč 200 €
Cooperative third place for men - 2 500,-- Kč 100 €
Cash prizes for the teams at the final tournament tour:
The winning teams of men - 125 000,-- Kč 5 000 €
Team in the second place men - 75 000,-- Kč 3 000 €
Team in the third place men - 25 000,-- Kč 1 000 €
The winner of the competition earned points for placing in the tour - 25 000,-- Kč 1 000 €
The winning teams women - 30 000,-- Kč 1 200 €
Team in the second place women - 20 000,-- Kč 800 €
Team in the third place for women - 10 000,-- Kč 400 €

Cash prizes for players (adults) in each tournament:
Slam Dunk Contest - Men (winner) - 2 000,-- Kč 80 €
Shooting for arc - women and men (winner) - 2 000,-- Kč 80 €
Shooting free throws - Women (winner) - 2 000,-- Kč 80 €
Cash prizes for players (adults) at the final tournament tour:
Slam Dunk Contest - Men (winner) - 5 000,-- Kč 200 €
Shooting for arc - women and men (winner) - 5 000,-- Kč 200 €
Shooting free throws - Women (winner) - 5 000,-- Kč 200 €

This event is part of a tour:

3x3 Central Europe Tour 2018

See other tour events

Info

Info
Court types5 plastic tiles courts
Teams in event55
DateJul 21, 2018 - Jul 22, 2018
LocationPraha, Hlavní město Praha, Czechia
AddressLetná

CZECH BASKETBALL FEDERATION

Organizer since

2012-05-14

Organized events

183

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more