3x3 Central Europe Tour 2019 - Chance 3x3 Tour Kroměříž

Kroměříž, Zlínský, Czechia

Saturday, June 15, 2019

Overview

Overview

Družstva zašlou velikosti dresů pro své hráče (S, M, L, XL, XXL, XXXL) na adresu 3x3@cbf.cz. Dresy dostanou družstva jen jednou a musí je použít na všechny turnaje Tour ČBF 3x3 – 2019. Podrobné podmínky pro turnaje jsou v Rozpisu soutěže na webu cbf.cz, sekce ČBF 3x3, http://3x3.cbf.cz/. Soutěže se mohou zúčastnit řádně přihlášená a Řídícím orgánem soutěže akceptovaná družstva s hráči, bez ohledu na klubovou příslušnost a národnost hráčů. Finálového turnaje (Pardubice 20. a 21. 7. 2019) se mohou zúčastnit jen kvalifikovaná družstva! Finálového turnaje se zúčastní v kategorii mužů 32 družstev, v kategorii žen, chlapců U18 a dívek U18 se zúčastní 16 družstev. Postoupí vítězné družstvo z každého turnaje. Do maximálního počtu budou doplněna družstva podle získaných bodů za umístění ze všech turnajů, dle systému bodování tour, pravidla FIBA 3x3, článek 14.4. Vítěz finálového turnaje postupuje na FIBA 3x3 Word Tour 2019 Praha (3. - 4. 8. 2019). Startovné nehradí družstva kategorie U18 - tato družstva neobdrží dresy zdarma. Družstva v kategorii mužů a žen získávají právo startu na turnaji po zaplacení účastnického poplatku ve výši 500,- Kč, t.j.. 20 €. Startovné zasílejte na bankovní účet číslo 1716905504/0600 pod variabilním symbolem 33007 (Czech Basketball Federation, Zátopkova 100/2, 160 17 Prague 6, IBAN: CZ13 0600 0000 0017 1690 5504, SWIFT code BIC: AGBACZPP) a do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho týmu. Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 13. 6. 2019. V případě přihlášení se na turnaj a neodhlášení se před konečným termínem podání přihlášek nebude startovné vráceno. Prezence se zahajuje v 9:30 hodin a končí v 10:30 hodin. Turnaj začíná v 11:00 hodin. Peněžní ceny pro družstva na jednotlivých turnajích: vítězné družstvo mužů a žen - 10 000,- Kč (400 €), družstvo na druhém místě mužů a žen - 5 000,- Kč (200 €) a družstvo na třetím místě mužů a žen - 2 500,- Kč (100 €). Peněžní ceny pro družstva na Finálovém turnaji tour: vítězné družstvo mužů - 125 000,- Kč (5 000 €), družstvo na druhém místě mužů - 75 000,- Kč (3 000 €) a družstvo na třetím místě mužů - 25 000,- Kč (1 000 €). Vítězné družstvo žen - 30 000,- Kč (1 200 €), družstvo na druhém místě žen - 20 000,- Kč (800 €) a družstvo na třetím místě žen - 10 000,- Kč (400 €). Vítěz soutěže získaných bodů za umístění v celé tour pro muže - 25 000,- Kč (1 000 €). Peněžní ceny pro hráče (dospělí) na jednotlivých turnajích: smečování – muži (vítěz soutěže) - 2 000,- Kč (80 €), střelba za obloukem – ženy a muži (vítěz soutěže) - 2 000,- Kč (80 €) a střelba trestných hodů – ženy (vítěz soutěže) - 2 000,- Kč (80 €). Peněžní ceny pro hráče (dospělí) na Finálovém turnaji tour: smečování – muži (vítěz soutěže) - 5 000,- Kč (200 €), střelba za obloukem – ženy a muži (vítěz soutěže) - 5 000,- Kč (200 €) a střelba trestných hodů – ženy (vítěz soutěže) - 5 000,- Kč (200 €).

Participants send the sizes of jerseys for the players (S, M, L, XL, XXL, XXXL) to the email address 3x3@cbf.cz. Teams get jerseys only once and must be used for all of the Czech Basketball Federation tournament Tour 3x3 - 2019. The detailed conditions of the tournament you can find on the web site cbf.cz, 3x3 section, http://3x3.cbf.cz/. The competition is opened for the teams, which are properly registered and aprroved by the Managing Authority of the competition, regardless of club affiliation and nationality players. Only qualified teams can participate in the Final tournament (Pardubice, 20 and 21 July 2019)! There will be 32 teams in the men's category, 16 teams in the category of women, U18 boys and U18 girls. He will advance the winning team from each tournament. Up to the maximum number of teams will be added according to the points earned for placing from all tournaments, according to the system of scoring tour, FIBA 3x3 rules, article 14.4. The winner of the Final tournament qualifies to FIBA 3x3 Word Tour 2019 Prague (3 and 4 August 2019). The starting fee is not paid by the U18 category - these teams will not receive free jerseys. Teams in the men and women category may start in the tournament after paying the starting fee 500,- CZK (20 €). Please pay the starting fee on the bank account number 1716905504/0600 (Czech Basketball Federation, Zátopkova 100/2, 160 17 Prague 6, IBAN: CZ13 0600 0000 0017 1690 5504, SWIFT code BIC: AGBACZPP), variable symbol 33007. To the recipient´s report please write down your team´s name. The starting fee must be paid by Jun 13th 2019 at the latest. In case of late cancellation, the starting fee will not be refunded. The registration begins at 9:30am and it ends at 10:30am. Tournament starts at 11:00am. Prize money for the each tournament: the winning teams in men and women categories - 10 000,- CZK (400 €), second place - 5 000,- CZK (200 €) and third place - 2 500,- CZK (100 €). Prize money for the teams for the Final tournament of the tour: the winning team of men category - 125 000,- CZK (5 000 €), second place - 75 000,- CZK (3 000 €) and third place - 25 000,- CZK (1 000 €). The winning team of women category - 30 000,- CZK (1 200 €), second place - 20 000,- CZK (800 €) and third place - 10 000,- CZK (400 €). The winner who get the most points during the whole tour - 25 000,- CZK (1 000 €). Prize money for players (adults) in each tournament: Slam Dunk Contest - men (winner) - 2 000,- CZK (80 €), Shooting behind the arc - women and men (winner) - 2 000,- CZK (80 €) and Shooting free throws - women (winner) - 2 000,- CZK (80 €). Prize money for players (adults) at the Final tournament tour: Slam Dunk Contest - men (winner) - 5 000,- CZK (200 €), Shooting behind the arc - women and men (winner) - 5 000,- CZK (200 €) and Shooting free throws - women (winner) - 5 000,- CZK (200 €).

This event is part of a tour:

3x3 Central Europe Tour 2019

See other tour events

Info

Info
Court types4 plastic tiles courts
Teams in event16
DateJun 15, 2019
LocationKroměříž, Zlínský, Czechia
AddressK Výstavišti

CZECH BASKETBALL FEDERATION

Organizer since

2012-05-14

Organized events

183

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more