Mikołajkowe Mistrzostwa Gdańska 3x3

Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland

Sunday, December 8, 2019

Overview

Overview

MIKOŁAJKOWE MISTRZOSTWA GDAŃSKA W KOSZYKÓWCE 3X3
Regulamin

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Mikołajkowych Mistrzostw Gdańska 3x3 2019 jest Narodowe Centrum Koszykówki 3x3 zwane dalej Organizatorem.
II. CEL IMPREZY
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych zespołów w kategorii OPEN oraz popularyzacja koszykówki 3x3 wśród mieszkańców Gdańska.
III. TERMIN I MIEJSCE
8 grudnia 2019 godz. 10:00-16:00; Hale Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 12
IV. UCZESTNICY
V. Uczestnikami Halowych Mistrzostw Polski 3x3 2019 są osoby, które ukończyły 18 lat. W przypadku nieukończonego 18. roku życia wymagana jest pisemna zgoda opiekuna do udziału w turnieju.. Zawodnicy biorący udział w MIKOŁAJKOWYCH MISTRZOSTWACH GDAŃSKA W KOSZYKÓWCE 3X3 muszą posiadać konto na portalu http://play.fiba3x3.com.
VI. ZGŁOSZENIA
Każda z drużyn, najpóźniej do dnia 7 grudnia 2019 do godz. 14:00 musi dokonać zgłoszenia, polegającego na:
a) osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się zawodnika w systemie FIBA3x3 poprzez wejście na stronę: https://play.fiba3x3.com/signup, kompletne wypełnienie danych i zatwierdzenie ich przyciskiem SING UP oraz potwierdzenie założenia konta przez odpowiedź na maila (nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych),
b) mailowego zgłoszenia na adres 3x3miasto@gmail.com, z którego w odpowiedzi zostanie wysłany formularz zgłoszeniowy dla całej drużyny
Organizator ma prawo do zmiany nazwy drużyny, jeśli uzna, że jest ona obraźliwa lub niecenzuralna. Weryfikacji zgłoszeń Organizator dokona niezwłocznie po zakończeniu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju finałowego na podstawie ich dowodów tożsamości. Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek, na życzenie ORGANIZATORA, okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn niż planowane- 12, rozegraną zostaną eliminacje do turnieju głównego.
10 najlepszych drużyn wg rankingu FIBA 3x3 awansuje bezpośrednio do turnieju głównego. Pozostałe drużyny (max. 6) walczyć będzie o awans do turnieju głównego w eliminacjach.
VII. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywania turnieju zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń. Zasadą nadrzędną przy wyborze systemu rozgrywek jest:
a) dwuszczeblowość (eliminacje w grupach i faza knockout),
b) minimum trzy mecze do rozegrania przez każdy zespół.
Turniej rozegrany zostanie systemem eliminacji w grupach, które zagrają „każdy z każdym”, w jednej rundzie. Drugim szczeblem będą mecze knockout, w których przegrywający odpada. Organizator zastrzega sobie prawo rozegrania turnieju w innym, niż opisany powyżej systemem w przypadku zweryfikowania mniejszej liczby zespołów do rozgrywek.
VIII. PRZEPISY I ZASADY GRY
Mecze turnieju MIKOŁAJKOWYCH MISTRZOSTW GDAŃSKA W KOSZYKÓWCE 3X3 zostaną rozegrane w oparciu o aktualne przepisy gry 3x3 FIBA, piłkami firmy Wilson w rozmiarze 6.
Przepisy gry:
https://sedziowanie.pzkosz.pl/internalfiles/fckfiles/file/pliki/SEDZIOWIE/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf
Przepisy skrócone i na wesoło:
http://3x3basket.pl/2017/05/26/3x3-zasady-gry/
IX. SPRAWY DYSCYPLINARNE
W turnieju stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3x3 FIBA oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz. Decyzje związane z przebiegiem gry, wynikające z przepisów gry 3x3 FIBA, podejmuje ORGANIZATOR. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej. W sprawach nie objętych przepisami gry 3x3 FIBA decyzje podejmuje ORGANIZATOR, do kompetencji, którego należy w szczególności:
a) weryfikacja uczestników zawodów,
b) rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,
c) nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,
d) ocena niesportowych zachowań uczestników zawodów oraz stosowanie sankcji w tym zakresie,
e) rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena możliwa jest na miejscu.
W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
a) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
b) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator na wniosek sędziego meczu),
c) zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z turnieju,
d) udział nieuprawnionego zawodnika w zespole, stwierdzony po weryfikacji zawodników (np. udział zawodnika w dwóch zespołach), skutkuje dyskwalifikacją zespołu z turnieju i weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego.
X. KONKURSY
W trakcie turnieju przeprowadzony zostanie konkurs dla uczestników: w rzutach za 3 punkty. Zgłoszenia do konkursu można będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursie.
XI. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do turnieju głównego (12 drużyn) otrzymają dwustronne koszulki, w których mają obowiązek występować we wszystkich meczach turnieju.
Zwycięska drużyna otrzyma tytuł MIKOŁAJKOWYCH MISTRZÓW GDAŃSKA W KOSZYKÓWCE 3X3,
Pula nagród 5000 zł

Info

Info
Court types2 hardwood courts
Teams in event12
DateDec 8, 2019
LocationGdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland
AddressAl. Zwycięstwa 12

Narodowe Centrum Koszykówki 3x3

Organizer since

2019-10-13

Organized events

86

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more