3x3 Chance Tour Jihlava 2021

Jihlava, Vysočina, Czechia

Saturday, July 31, 2021

Overview

Overview

Turnaj se uskuteční 31. 7. 2021 od 10:00 hodin v Jihlavě (AVENTIN Shopping Jihlava, Pelhřimovská 70).

Prezence je pro mužské týmy od 8:30 do 9:30 hodin a pro ženské týmy od 10:00 do 10:30 hodin. Všechny týmy jsou povinny se zúčastnit prezence v tuto uvedenou dobu! První utkání v soutěži je od 10:00 hodin pro muže a od 11:00 hodin pro ženy.

Kvalifikované týmy prosíme o úhradu startovného v hodnotě Kč 800,- (30EUR) pro dospělé a Kč 400,- (15EUR) pro mládež U18 do 28. 7. 2021 na číslo účtu 2001623495/2010 (IBAN:CZ1720100000002001623495 BIC: FIOBCZPPXXX) pod variabilním symbolem 33007 - do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho týmu! V případě, že tým zaplatí startovné a nebude se turnaje moci zúčastnit, bude mu startovné vráceno, pakliže se odhlásí do 28. 7. 2021 do 23:59 hodin.

Týmy jsou dále povinny zaslat požadavek na velikosti dresů pro své hráče (S, M, L, XL, XXL, XXXL) na adresu 3x3@cz.basketball. Dresy dostanou týmy pouze jednou a musí je používat na všechny turnaje 3x3 Chance tour 2021, kterých se zúčastní.

Změny v soutěži může provést Soutěžní komise turnaje dle místních podmínek. Podrobné podmínky pro turnaj jsou v Rozpisu soutěže na webu 3x3.cz.basketball, sekce "O Chance 3x3 Tour". Turnaje se může zúčastnit každý řádně přihlášený tým, který je schválený Řídícím orgánem soutěže (bez ohledu na klubovou příslušnost a národnost hráčů).

Finanční odměna pro tým za umístění v turnaji:

1. místo (muži) – Kč 40 000,-
2. místo (muži) – Kč 20 000,-
3. místo (muži) – Kč 10 000,-

Finanční odměna pro tým za umístění v turnaji:

1. místo (ženy) – Kč 20 000,-
2. místo (ženy) – Kč 10 000,-
3. místo (ženy) – Kč 5 000,-

Finanční odměna pro hráče za dovednostní soutěže:

• Smečování (muži – vítěz soutěže) – Kč 3 000,-
• Střelba za obloukem (ženy – vítězka soutěže) – Kč 3 000,-


The tournament will take place on the 31st of July from 10:00 am in Jihlava (AVENTIN Shopping Jihlava, Pelhřimovská 70).

Presence is for men's teams from 8:30 to 9:30 am and for women's teams from 10:00 to 10:30 am. All teams are required to attend presence at this time! The first match in the competition is from 10:00 am for men and from 11:00 am for women.

Each qualified team is required to pay starting fee of 800 CZK (30EUR) for adults and 400 CZK (15EUR) for youth U18 until 28th of July to the bank account number 2001623495/2010 (IBAN:CZ1720100000002001623495 BIC: FIOBCZPPXXX) under variable symbol 33007 - enter the name of your team in the message for the recipient! If the team has already paid the fee, but is not able to participate the tournament, the entry fee will be refunded if they cancel out by July 28, 2021 by 11:59 p.m.

Teams are also obliged to send a request for the size of jerseys for their players (S, M, L, XL, XXL, XXXL) to the address 3x3@cz.basketball. Teams will only receive jerseys once and must use them for all 3x3 Chance tour 2021 tournaments in which they participate.

Changes in the competition may be made by the Tournament Competition Commission according to local conditions. Detailed conditions for the tournament are in the Schedule of the competition on the website 3x3.cz.basketball, section "About Chance 3x3 Tour". The tournament is open to any duly registered team that is approved by the Competition Managing Authority (regardless of club affiliation and player nationality).

Prize money for the teams:
1st place (men) – 40 000 CZK (1600 EUR)
2nd place (men) – 20 000 CZK (800 EUR)
3rd place (men) – 10 000 CZK (400 EUR)

Prize money for the teams:
1st place (women) – 20 000 CZK (800 EUR)
2nd place (women) – 10 000 CZK (400 EUR)
3rd place (women) – 5 000 CZK (200 EUR)

Prize money for individuals:
Dunk contest (only men – winner) – 3 000 CZK (120 EUR)
Three point contest (only women – winner) – 3 000 CZK (120 EUR)

This event is part of a tour:

3x3 Chance Tour 2021

See other tour events

Info

Info
Court types4 plastic tiles courts
Teams in event23
DateJul 31, 2021
LocationJihlava, Vysočina, Czechia
AddressPelhřimovská 70

CZECH BASKETBALL FEDERATION

Organizer since

2012-05-14

Organized events

183

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more