3x3 Chance Tour Poděbrady

Poděbrady, Středočeský, Czechia

Monday, July 6, 2020

Overview

Overview

Prezence pro mužské týmy 8:30-9:30, pro ženské týmy 12:00-12:30, neprezentovaná družstva nebudou připuštěna do soutěže! První utkání v soutěži od 10,00 hodin (muži) od 13,00 hodin (ženy). Změny provede Soutěžní komise turnaje dle místních podmínek.

Podrobné podmínky pro turnaj jsou v Rozpisu soutěže na webu cbf.cz, sekce ČBF 3x3, http://3x3.cbf.cz/ (Vyhlášení soutěže ČBF 3x3, Rozpis soutěže ČBF 3x3). Turnaje se může zúčastnit každé řádně přihlášené družstvo, schválené Řídícím orgánem soutěže (bez ohledu na klubovou příslušnost a národnost hráčů).

Startovného, pro dospělé Kč 600,- (25,- €) a pro mládež U18 400,- Kč (15,- €), uhraďte do 4. 7. 2020 na číslo účtu 2001623495/2010 (IBAN:CZ1720100000002001623495 BIC: FIOBCZPPXXX) pod variabilním symbolem 33005 a do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho družstva. V případě, že družstvo zaplatí startovné a nebude se turnaje moci zúčastnit, bude mu startovné vráceno, pakliže se odhlásí nejpozději 5. 7. 2020 do 10:00 hodin.

Družstva jsou dále povinny zaslat požadavek na velikosti dresů pro své hráče (S, M, L, XL, XXL, XXXL) na adresu 3x3@cbf.cz. Dresy dostanou týmy pouze jednou a musí je používat na všechny turnaje Chance 3x3 - Tour 2020, kterých se zúčastní.

Finanční odměna pro družstva za umístění v turnaji:
1. místo (muži, ženy) – Kč 8 000,-
2. místo (muži, ženy) – Kč 4 000,-
3. místo (muži, ženy) – Kč 2 000,-
Finanční odměna za dovednostní soutěže 2 000,- Kč
Mládež U18 obdrží za umístění v turnaji a v dovednostních soutěžích věcné ceny.

Presence for men 8.30 - 9.30 am, for women 12.00 - 12.30 pm. Non-presented teams will not be admitted to the competition! The first match in the competition from 10.00 hours (men) from 13.00 hours (women). Changes will be made by the Tournament Competition Commission according to local conditions.

Detailed conditions for the tournament are in the Schedule of the competition on the website cbf.cz, section ČBF 3x3, http://3x3.cbf.cz/ (Announcement of the competition ČBF 3x3, Schedule of the competition ČBF 3x3). The tournament is open to any duly registered team approved by the Competition Managing Authority (regardless of club affiliation and player nationality).

The entry fee, CZK 600,- (25,- €) for adults and CZK 400,- (15,- €) for young people U18, pay by 4 July 2020 to account number 2001623495/2010 (IBAN:CZ1720100000002001623495 BIC: FIOBCZPPXXX) under the variable symbol 33005 and state the name of your team in the message for the recipient. In the event that the team pays the entry fee and will not be able to participate in the tournament, the entry fee will be refunded if it unsubscribes no later than July 5, 2020 by 10:00 am.

Teams are also obliged to send a request for the size of jerseys for their players (S, M, L, XL, XXL, XXXL) to the address 3x3@cbf.cz. Teams will only receive jerseys once and must use them for all Chance 3x3 - Tour 2020 tournaments in which they participate.

Financial reward for teams for placing in the tournament:
1st place (men, women) - CZK 8 000,-
2nd place (men, women) - CZK 4 000,-
3rd place (men, women) - CZK 2 000,-
Financial reward for skill competitions CZK 2 000,-
U18 youth will receive material prizes for placing in tournaments and skill competitions.

This event is part of a tour:

3x3 Chance Tour 2020

See other tour events

Info

Info
Court types3 plastic tiles courts
Teams in event40
DateJul 6, 2020
LocationPoděbrady, Středočeský, Czechia
AddressLázeňský park

CZECH BASKETBALL FEDERATION

Organizer since

2012-05-14

Organized events

184

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more