ČUHÁRSKY STREETBALL 2023

Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, Slovakia

Saturday, June 24, 2023

Overview

Overview

ČUHÁRSKY STREETBALL 2023
Dátum
24.06.2023

Miesto:
Námestie Slobody, Kysuké Nové Mesto(2 hracie kurty – Sport Court)

Kategórie
MUŽI (bez obmedzenia)
REKRE (kategória určená pre tímy partnerov turnaja a tímy rekreačných hráčov, t. j. hráčov ktorí boli naposledy registrovaní v akejkoľvek národnej ligovej súťaži v sezóne 2016–2017, max 6 tímov)
MIX (bez obmedzenia veku;počas zápasu musia byť v každom tíme na ihrisku min 2 dievčatá/ženy, max 6 tímov)
CHLAPCI do 18 rokov (kategória pre hráčov, ktorí v deň turnaja ešte nedovŕšili 19 rokov, max 6 tímov)
DIEVČATÁ do 18 rokov rokov (kategória pre hráčky, ktoré v deň turnaja ešte nedovŕšili 19 rokov max 6 tímov)
Ceny pre víťazov:
prvé 3 družstvá v každej kategórii budú ocenené trofejami
vecné ceny od partnerov turnaja
Štartovné:
QR_KNM_2023_dospeli
OPEN, REKRE, MIX
40 € / družstvo

QR_KNM_2023_mladez
CHLAPCI/DIEVČATÁ do 18 rokov
20 € / družstvo

Štartovné sa platí vopred na číslo účtu SK13 7500 000­0 0040 0887 4­691, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie. Úhrada štartovného na mieste v deň turnaja nie je možná. Tímy s vopred neuhradeným štartovným nebudú zaradené do rozlosovania turnaja. Každý hráč obdrží pri prezentácii:

tričko (prvých 20 tímov resp. 80 hráčov, pričom v prípade prihlásenia jedného hráča vo viacerých tímoch vzniká nárok len na jedno turnajové tričko)
minerálku
bagetu
Registrácia/prih­lásenie:
Prihlásenie je možné najneskôr do 17.06.2023, do 24.00 hod. Podmienkou prihlásenia na turnaj je registrácia (vytvorenie profilu) každého hráča družstva na portáli www.3x3planet.com

Minimálny počet tímov pre otvorenie kategórie je 4. V prípade prihlásenia menšieho počtu tímov do niektorej z kategórií, nebude daná kategória otvorená.

Predbežný program turnaja:
07.30 – 08.15 Prezentácia prihlásených družstiev
08.15 – 08.30 Slávnostné otvorenie turnaja
08.30 – 12.00 kategória MUŽI, DIEVČATÁ
12.00 – 12.30 TOMFIT Free Throws Contest, Tipsport 3pts shootout
12.30 – 15.30 kategórie REKRE, MIX, CHLAPCI
15.30 – 16.00 odovzdanie cien víťazom

16.00 – 16.30 TOMBOLA, slávnostné ukončenie turnaja

Sprievodné súťaže:
TOMFIT Free Throws Contest (súťaž v streľbe trestných hodov)
Tipsport 3pt shootout (súťaž v streľbe trojbodových košov)

Štartovné 1 € – výťažok bude venovaný Lige proti rakovine Víťazi streleckých súťaží získajú vecné ceny.

Info

Info
Court types2 plastic tiles courts
Teams in event12
DateJun 24, 2023
LocationKysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, Slovakia
AddressNámestie Slobody

Žilinská mestská basketbalová liga

Organizer since

2014-11-25

Organized events

31

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more