SBA 3x3 Tour 2022 - Trenčín

Trenčín, Trenciansky kraj, Slovakia

Saturday, August 6, 2022

Overview

Overview

Slovenská basketbalová asociácia pre vás opäť pripravila SBA 3x3 Tour 2022. V ôsmich regionálnych kolách sa bude bojovať v kategóriách MUŽI, ŽENY, U18 CHLAPCI, U18 DIEVČATÁ. Do finále sa v mužskej kategórii prebojuje 16 tímov, vo zvyšných kategóriách po 8 tímov, na základe dlhodobého poradia v tabuľke. SBA 3x3 Tour bude aj túto sezónu na úrovni QUEST. Finále SBA 3x3 Tour sa zúčastní 16 najlepších teamov v mužskej kategórii na základe tabuľky po absolvovaní 8 regionálnych turnajov. V kategóriách ženy, U18 chlapci a dievčatá to bude 8 najlepších. Víťazstvo v jednom z turnajov nezaručuje finálovú účasť. Štartovné na jednotlivé podujatia je 40 € na družstvo v kategóriách ELITE (muži/ženy). V kategórii U18 je štartovné 10 €. Štartovné posielajte na bankový účet číslo IBAN: SK73 1111 0000 0012 2590 4005, pod variabilným symbolom 332022 a do správy pre príjemcu uveďte názov teamu alebo využite platbu kartou na našej stránke www.3x3slovakbasket.sk/registracia. Akceptovať budeme len družstvá, ktoré budú mať zaplatené štartovné dopredu, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Po obdržaní platby vám emailom záväzne potvrdíme účasť. Platba na mieste NEBUDE akceptovaná. Štartovné musí byť pripísané na účte / uhradené najneskôr 3 dni pred konaním každého turnaja. V prípade problémov s platbou nás kontaktujte na 3x3@slovakbasket.sk alebo na sociálnych sieťach. Prize money: Muži : 500 €, 300 €, 200 € Ženy: 200 €, 100 €, 50 €

---

Slovak basketball association is once again organizing SBA 3x3 Tour 2022. Categories MEN, WOMEN, U18 BOYS, U18 GIRLS will compete in five regional rounds; 16 teams from men category and 8 teams from all other categories (based on their long-term tour standings) will compete in the finals. SBA 3x3 Tour will also be a QUEST level. SBA 3x3 Tour final in Bratislava - Eurovea is by invitation only. Only 16 teams in Men category which participated in 8 regional tournaments will be invited, based on their overall tour point standing. Categories women, U18 Boys and girls will have 8 best teams. Winning one regional tournament does not guarantee final qualification. Registration fee for every tournament is 40 € per team for the ELITE category (Men/Women). Fee for the U18 category IS 10 €. Please send the registration fee via bank transfer and use the following details: IBAN SK73 1111 0000 0012 2590 4005 variable symbol 332022 SWIFT: UNCRSKBX bank address: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, registered office at Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: PO, File No.: 2310/B Also, please write the name of your team in the message for the receiver field. Alternatively, it is possible to pay by card online on our website www.3x3slovakbasket.sk/registracia We will only accept teams who will have paid the registration fee in advance through bank transfer or through online payment. After we receive your payment we will confirm your attendance by email. Payments in cash at the time of event will NOT be accepted. The payment needs to be deposited to our bank account / paid no later than 3 days before each event. In case of any problems with payment please contact us at 3x3@slovakbasket.sk or through our social media. Prize money: Men : 500 €, 300 €, 200 € Women: 200 €, 100 €, 50 €

This event is part of a tour:

SBA 3x3 Tour 2022

See other tour events

Info

Watch the livestream
Info
Court types2 plastic tiles courts
Teams in event27
DateAug 6, 2022
LocationTrenčín, Trenciansky kraj, Slovakia
AddressBela 7271 911 01 Trencin

Slovak Basketball Association

Organizer since

2014-05-21

Organized events

88

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more