SBA 3x3 Tour Playko Košice

Košice, Košice Region, Slovakia

Saturday, May 20, 2023

Overview

Overview

PLATBA
Štartovné na jednotlivé podujatia je 51€ na družstvo v kategóriách Open (muži/ženy). V kategórii U18 je štartovné 10.25€. Cena zahŕňa manipulačný poplatok za platbu kartou vo výške 1€ pre kategóriu Open (ELITE) a 0.25€ pre kategóriu U18. V prípade platby prevodom je štartovné 50 € pre kategóriu Open /Elite/ a 10 € pre kategóriu U18.

PLATBA KARTOU
Štartovné prosíme plaťte kartou prostredníctvom platobnej brány na našej stránke https://3x3slovakbasket.sk/registracia/

PLATBA PREVODOM
V NEVYHNUTNOM prípade môžte použiť platbu prevodom na bankový účet číslo IBAN: SK73 1111 0000 0012 2590 4005, pod variabilným symbolom 332022 a do správy pre príjemcu uveďte názov teamu. Potvrdenie o platbe prevodom na účet pošlite na email 3x3tour@slovakbasket.sk najneskôr do stredy 23:59 v týždni pred podujatím.

AKCEPTÁCIA
Akceptovať budeme len družstvá, ktoré budú mať zaplatené štartovné dopredu, platobnou kartou alebo bankovým prevodom, a kompletne vyplnenú súpisku hráčov. Po obdržaní platby vám emailom potvrdíme účasť. Štartovné musí byť pripísané na účte najneskôr 3 dni pred konaním každého turnaja, t.j najneskôr v stredu 23:59 v týždni pred podujatím.

PRIZE MONEY
Muži : 500 €, 300 €, 200 €
Ženy: 200 €, 100 €, 50 €

POMOC A PODPORA
V prípade problémov s platbou nás kontaktujte na 3x3tour@slovakbasket.sk.ENGLISH
PAYMENT
CARD PAYMENT
Please use online payment through our website at https://3x3slovakbasket.sk/registracia/
When paying with card, registration fee is 51 € per team for OPEN (ELITE) category (Men/Women) and registration fee for U18 is 10.25 € per team. Registration price includes card processing fees of 1€/open(ELITE) category and 0.25€/U18 category.

BANK TRANSFER
If ABSOLUTELY necessary, you can also send registration fee via bank transfer. In case of payment through bank transfer, the fee is €50 for Open /MEN + WOMEN/ and € 10 for U18 categories.
Use the following details: IBAN SK73 1111 0000 0012 2590 4005 variable symbol 332022 SWIFT: UNCRSKBX, Bank address: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, registered office at Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: PO, File No.: 2310/B
Write the name of your team in the message for the receiver field and please send bank transfer confirmation through email to 3x3tour@slovakbasket.sk

CONFIRMATION
We will only accept teams that have paid the registration fee in advance, payment in cash at the tournament venue will not be accepted. After we receive your payment we will confirm your attendance by email. The payment needs to be deposited to our bank account no later than 3 days before each event, i.e. Wednesday 23:59 in the week before event.

PRIZE MONEY
Prize money: Men : 500 €, 300 €, 200 € Women: 200 €, 100 €, 50 €

HELP AND SUPPORT
In case of any problems with payment please contact us at 3x3tour@slovakbasket.sk or through our social media.

This event is part of a tour:

SBA 3x3 Tour 2023

See other tour events

Info

Info
Court types2 plastic tiles courts
Teams in event15
DateMay 20, 2023
LocationKošice, Košice Region, Slovakia
AddressMestský park, 040 01 Košice

Slovak Basketball Association

Organizer since

2014-05-21

Organized events

97

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more